About Us

Mae Coed Llwynonn yn rhad o’r stad Plas Newydd, sydd di cysytllu gyda’r Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Coetir cymysg o goed brodorol; o coed hynafol i coedlan ifanc dros 50 erw.

Wedi rheoli gan gwirfoddolwyr fel menter cymdeithasol, mae’n darpau hyfforddiant mewn sgilliau coetir, yn lleoliad ar gyfer gweithgareddau ag adnoddau yn cynnwys pren falu, golysg ag llawer o grafftau traddodiadol.